گذری بر رویدادهای معاصر ایران و پیدایش انقلاب اسلامی
49 بازدید
ناشر: موسسه پرهیزگار
نقش: نویسنده
شابک: 964-92816-1-4
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
مولف در این نوشتار با نگاهی گذرا به رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران، علل و زمینه‌های پیدایش انقلاب اسلامی را بررسی و تبیین می‌کند .وی مباحث کتاب را در سه بخش تدوین کرده است .در بخش اول "مباحث مقدماتی "مطرح می‌شود که عبارت‌اند از" :تبیین و تشریح مفاهیم اصلی موضوع "(یعنی انقلاب و واژه‌هایی چون کودتا و شورش و اصلاح) و "دیدگاه‌های مختلف درباره مفاهیم مختلف انقلاب ." در بخش دوم طی پنج فصل "مباحث پایه "با این عناوین تشریح می‌شود1 :ـ تئوری‌های انقلاب، 2ـ زمینه‌های فکری انقلاب اسلامی، 3ـ زمینه‌های تاریخی انقلاب اسلامی، 4ـ نهضت مشروطیت، 5ـ ماهیت سلسله پهلوی .در بخش سوم نیز "مباحث اصلی "کتاب ذیل این مقولات فراهم می‌آید" :روند پیدایش انقلاب اسلامی"، "عوامل شتاب‌زای انقلاب اسلامی"، "بررسی تطبیقی نظریه‌های انقلاب اسلامی با پدیده انقلاب اسلامی"، "در مقایسه انقلاب اسلامی ایران با انقلاب‌های بزرگ دنیا "و "آفات انقلاب اسلامی ."