مفاهیم اقتصاد سیاسی از دیدگاه مکاتب اسلام مارکسیم و کاپیتالیسم
34 بازدید
محل نشر: مجله تبیان قم
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی