نگرش به الگوهای اقتصادی و اتخاذ متناسب برای توسعه اقتصادی ایران
44 بازدید
محل نشر: دانشگاه علامه طباطبایی
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی